การสร้างแบรนด์เครื่องสำอางค์ >
การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

รายละเอียดการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง

สำหรับรายละเอียดคร่าวๆ ในการทำแบรนด์ตัวเอง พร้อมทั้งการคำนวณค่าใช้จ่าย มีดังนี้
1. เลือกสินค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการจากหน้าเว็บไซต์ www.hayacosmic.com
2. สั่งซื้อขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม และ/หรือ กรณีสั่งผลิตขั้นต่ำ 2 กิโลกรัม
3. เลือกบรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
4. ค่าบริการฆ่าเชื้อและบรรจุ ชิ้นละ 2 บาท
5. ค่าบริการติดสติ๊กเกอร์ชิ้นละ 1 บาท
6. ค่าบริการบรรจุกล่องและชริ้งพลาสติก ชิ้นละ 1 บาท ค่าถุงพลาสติกสำหรับชริ้งคิดตามขนาดจริง
5. กรณีลูกค้าให้จัดทำกล่อง / สติ๊กเกอร์ / สกรีนกระปุก ทางบริษัทฯ ประสานงานกับทางโรงพิมพ์ เพื่ออกแบบและผลิตโดยคำนวณราคาตามจริงที่ทางโรงพิมพ์เสนอ


 

วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายโดยประมาณของสินค้าต่อชิ้น = ค่าครีม (กก) + [ ค่าบรรจุภัณฑ์ (ต่อชิ้น) x จำนวนชิ้น ] + ค่าฆ่าเชื้อและบรรจุ ( 2 x จำนวนชิ้น) + ค่าติดสติ๊กเกอร์ (ถ้ามี) + ค่าสติ๊กเกอร์ (ถ้ามี) + ค่าขนส่ง (กรณีสั่งสินค้าไม่ถึง 10,000 บาท)

หมายเหตุ: – จำนวนชิ้น = จำนวนกรัม หาร ปริมาณบรรจุ อาทิ 1 กก บรรจุ 15 กรัม จะได้ 1000/15 = 66 ชิ้น

 


การจดแจ้ง อย.

เนื่องด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ได้ปรับเปลี่ยนระบบการจดแจ้งเครื่องสำอางทุกชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (พรบ.เครื่องสำอาง) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบกับเครื่องสำอางที่ได้รับเลขจดแจ้งแล้วรวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องกำลังจะยื่นจดแจ้งใหม่ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. การผลิตเครื่องสำอาง จะดำเนินการได้หลังจากได้รับใบจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุมนั้นๆ แล้ว
2. ใบรับจดแจ้งฯ ที่จดแจ้งก่อนวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 จะหมดอายุในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งระบบเลขจดแจ้งเดิมฯ จะถูกยกเลิก และต้องมาจดแจ้งในระบบใหม่ทั้งหมด
3. อัตราค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งเครื่องสำอางระบบใหม่นั้น แบ่งออกเป็น
– ค่าธรรมเนียมคำขอ อัตราสูงสุดรายการละ 5,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมการออกเลขใบรับจดแจ้งฯ อัตราสูงสุดรายการละ 5,000 บาท
4. การต่ออายุใบรับจดแจ้งฯ ต้องดำเนินการก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นจะโดนค่าปรับเป็นรายวันๆ ละ 500 บาท
5. ระบบสืบค้นเลขจดแจ้งเครื่องสำอาง สามารถสืบค้นได้ที่ http://164.115.28.102/FDA_SEARCH_CENTER/PRODUCT/FRM_SEARCH_CMT.aspx

รายละเอียดและเงื่อนไขในการจดแจ้ง อย.

1. ต้องสั่งผลิตสินค้าขั้นต่ำ 2 กิโลกรัม
2. ทางบริษัทฯ ดำเนินการยื่นจดแจ้ง อย. โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดตามด้านล่าง

เอกสารสำหรับการจดแจ้งเครื่องสำอาง

การจดแจ้งเครื่องสำอางระบบใหม่ มีรายละเอียดการจดแจ้ง ดังนี้

 1. กรณีจดแจ้งในนามผู้ว่าจ้างผลิต จะเป็นการจดแจ้งในชื่อแบรนด์ (ยี่ห้อ) และชื่อสินค้าของลูกค้าเอง และมีบริษัท ฮายา คอสมิค จำกัด เป็นผู้รับผลิตสินค้า เวลาที่นำเลขจดแจ้งไปสืบค้นในระบเครื่องสำอาง จะพบชื่อผู้ผลิตเป็น บริษัท ฮายา คอสมิค จำกัด และผู้รับผิดชอบวางตลาดสินค้าจะเป็นชื่อและที่อยู่ของลูกค้า (ซึ่งระบบจะเชื่อมต่อที่อยู่ตามเลขที่บัตรประชาชนโดยอัตโนมัติ) สำหรับการจดแจ้งในแบบนี้จะใช้เวลาจดแจ้งไม่เกิน 3 วัน โดยมีเอกสารที่ต้องใช้สำหรับดำเนินการ ดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ข้อมูลติดต่อโดยละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ e-mail
 • ข้อมูลสินค้า ได้แก่ ชื่อแบรนด์ (ชื่อยี่ห้อ) และชื่อสินค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รายละเอียดการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์เป็นประเภทแก้ว พลาสติก หรืออลิคิก และบรรจุเป็นปริมาณกี่กรัม/มิลลิลิตร
 • ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งและค่าดำเนินการ
 1. กรณีจดแจ้งแบบผู้แบ่งบรรจุ ลูกค้าจะเปรียบเสมือนผู้ผลิตรายหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการขึ้นทะเบียนลูกค้าเป็นผู้ประกอบการเครื่องสำอางก่อน แล้วจึงจะดำเนินการจดแจ้งเครื่องสำอางได้ สำหรับการจดแจ้งในแบบนี้จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-4 อาทิตย์ โดยมีเอกสารที่ต้องใช้สำหรับดำเนินการ ดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แผนที่บ้าน
 • ข้อมูลติดต่อโดยละเอียด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ e-mail
 • ข้อมูลสินค้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อแบรนด์ (ชื่อยี่ห้อ) และชื่อสินค้า
 • รายละเอียดการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์เป็นประเภทแก้ว พลาสติก หรืออลิคิก และบรรจุเป็นปริมาณกี่กรัม/มิลลิลิตร
 • ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งและค่าดำเนินการ

***ทั้งนี้ระยะเวลาพิจารณาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับปริมาณเรื่องที่ยื่นจดแจ้งของทาง อย. ***
***หากสินค้าที่ยื่นจดแจ้ง อย. แล้วแต่ไม่มีการสั่งผลิตซ้ำภายใน 1 ปี หมายเลขจดแจ้ง อย. ดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ***

หากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อ/สั่งผลิต/สร้างแบรนด์สินค้า สามารถดูรายการสินค้าเบื้องต้นได้จากหน้าเว็บไซต์ www.hayacosmic.com หรือจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถนัดเข้ามาพบเพื่อดูตัวอย่างสินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้ที่หน้าร้าน ถ.หลานหลวง หรือที่โรงงาน ซอยเพชรเกษม 64 บางแค ตามแผนที่ด้านล่าง โดยรบกวนโทรนัดล่วงหน้า 1 วันได้ที่ 081-732-0820 หรือ Line ID: hayacosmic เพื่อได้จัดเตรียมเช็คสินค้าที่ลูกค้าสนใจ เนื่องจากสินค้าของเราส่วนใหญ่เป็นการสั่งผลิต จึงอาจมีสินค้าไม่ครบทุกตัว